You are here

Sözlük

A | B | Ç | D | E | H | I | K | M | Ö | R | S | T | U | Y | Z
 • teknik bilgi

  Tanım: 

  Pratik bilgi ve uzmanlıktır.

  Kaynak: 
  New Oxford Dictionary of English, 2001’e dayanmaktadır.
  EN | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | EL | DE | RO
 • temel beceriler

  Tanım: 

  Çağdaş toplumda yaşamak için gereken becerilerdir, örneğin dinleme, konuşma, okuma, yazma ve matematik.

  Açıklama: 

  temel beceriler, yeni temel becerilerle birlikte anahtar yeterlilikleri teşkil eder.

  Kaynak: 
  Cedefop, Bjørnåvold, 2000; Cedefop, Tissot, 2000; Cedefop, 2004.
  EN | FR | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | ES | EL | DE | RO
 • temel bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) becerileri

  Tanım: 

  Bilgi ve iletişim teknolojilerinin temel işlevlerini etkin olarak kullanmak için gereken becerilerdir (esas olarak kelime/görüntü/veri işleme, İnternet ve e-posta).

  Açıklama: 

  bazı yazarlar bunlara ayrıca donanım becerilerini (cihazları bağlama, yazılım kurma, temel hataları düzeltme) ve daha başka yazılım becerilerini (bir sunum programı veya iş tablosu kullanma, dosya yönetimi, veri alma, vs.) de dahil etmektedir; diğer yazarlar ise temel BİT becerilerini artık anahtar yeterlilikler arasında dahi saymaktadır.

  Kaynak: 
  Cedefop, 2004’e dayanmaktadır.
  EN | EL | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | LT | IT | IS | HR | FR | ES | RO
 • temel eğitim ve mesleki eğitim

  Tanım: 

  Genellikle çalışma hayatına girmeden önce temel eğitim sisteminde gerçekleştirilen genel veya mesleki eğitim ve öğretimdir.

  Açıklama: 
  • çalışma hayatına girdikten sonra başlanılan kimi mesleki eğitim temel mesleki eğitim olarak kabul edilebilir (örneğin yeniden eğitim);
  • temel eğitim veya mesleki eğitim genel veya mesleki eğitim patikalarının (tam zamanlı okul temelli veya almaşık mesleki eğitim) veya çıraklığın herhangi bir seviyesinde gerçekleştirilebilir.
  Kaynak: 
  Cedefop, 2008.
  EN | DE | TR | SV | SL | SK | PT | NB | IT | IS | HR | FR | ES | EL | LT | RO