You are here

Sertifika ya da derecelerimin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ)'deki seviyesinii özdeğerlendirme ile kendim belirleyebilir miyim?

Hayır.

AYÇ seviyesini (1'den 8'e) yalnızca orijinal sertifika ya da diplomada varsa yazınız.

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Soruların %95'ı aşağıdaki arama aracı kullanılarak yanıtlanabilir.