You are here

Hangi Europass dokümanlarına ihtiyaç duyarım?

Europass beş dokümandan oluşmaktadır:

İki belgeye erişim serbest olup:

  • Özgeçmiş (CV) size becerilerinizi ve yeterliliklerinizi etkin ve açık şekilde sunmanız için yardım eder.
  • Dil Pasaportu dil becerileri ve yeterlilikler için bir öz-değerlendirme aracıdır.

Üç belge eğitim ve mesleki eğitim otoritelerince düzenlenmektedir:

  • Europass Hareketlilik başka bir Avrupa ülkesinde edinilen bilgi ve becerileri kayıt altına alır.
  • Sertifika Eki eğitim ve mesleki eğitim sertifikasına sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar. Sertifikayı özellikle yurtdışında olmak üzere daha kolay anlaşılır yaparak resmi sertifikadaki bilgileri tamamlar.
  • Diploma Eki yüksek öğrenim derecesine sahip olan kişilerin edindikleri bilgi ve becerileri tanımlar. Diplomayı özellikle yurtdışında olmak üzere daha kolay anlaşılır yaparak resmi derecedeki bilgileri tamamlar.

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Soruların %95'ı aşağıdaki arama aracı kullanılarak yanıtlanabilir.