You are here

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) nedir?

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) farklı ülkelerde farklı eğitim sistemleri tarafından sağlanan yeterliliklerin anlaşılması ve karşılaştırılabilmesine yardımcı olan bir çeviri aracıdır.
Öğrenme çıktıları bağlamında 8 seviye tanımlanmıştır: bilgi, beceri ve yeterlilikler.

Aradığınızı bulamıyor musunuz?

Soruların %95'ı aşağıdaki arama aracı kullanılarak yanıtlanabilir.