You are here

Yasal bildirim

Bu sitedeki bilgiler bir yasal uyarıya, bir telif hakkı uyarısı na ve kişisel veri koruması ile ilgili kurallara tabidir.

Yasal uyarı

Cedefop (Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi) bu web sitesini girişimleri ve genel olarak Avrupa Birliği politikaları hakkında bilgiye kamunun erişimini artırmak amacıyla bulundurmaktadır. Amacımız bu bilgiyi güncel ve doğru olmasını sağlamaktır. Hatalar görürseniz bu hataları düzeltmeye çalışacağız. Ancak Cedefop bu sitedeki bilgi ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Bu bilgiler şu özelliklerdedir:

 • Sadece genel bir özelliğe sahiptir ve belirli bir bireyin veya varlığın spesifik durumlarını ele almayı amaçlamaz.
 • Kapsamlı, tam, doğru veya güncel olmadığı durumlar olabilir.
 • Bazen Cedefop'un kontrolünde olmayan ve Cedefop'un bir sorumluluk üstlenmediği dış sitelere bağlantılıdır.
 • Profesyonel veya hukuki tavsiye değildir (özel tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun vasfa sahip bir profesyonele danışmalısınız).

Çevrim içi olarak elde edilebilen bir belgenin resmi olarak kabul edilmiş bir metnin tam kopyası olmasının garanti edilemeyeceğini unutmayınız. Sadece Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin kağıt baskılarında yayınlanan Avrupa Birliği mevzuatı orijinal olarak düşünülür.

Teknik hataların neden olduğu aksamaları asgariye indirmeyi amaçlamaktayız. Ancak sitemizdeki bazı veriler veya bilgiler hatasız olmayan dosyalarda veya formatlarda oluşturulmuş veya yapılandırılmış olabilir. Hizmetimizin bu tür problemler nedeniyle aksamayacağını veya başka türlü etkilenmeyeceğini garanti edemeyiz. Cedefop bu sitenin veya bağlantı yapılmış dış sitelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

Bu yasal uyarı geçerli ulusal kanunda belirtilen şartlara aykırı bir şekilde Cedefop'un yükümlülüğünü kısıtlamayı veya bu kanun kapsamının dışında tutulamayacak konular için Cedefop'un yükümlülüğünü hariç tutmayı amaçlamamaktadır.

© Avrupa Birliği, 2002-2020.

Başka türlü belirtilmediği sürece kaynak (© Avrupa Birliği) ve web sitesi adresi (https://europass.cedefop.eu) gösterilmek şartıyla çoğaltmaya ticari olmayan amaçlar için izin verilir.

Önemli Not: Avrupa Konseyi ve Avrupa Toplulukları, Europass Dil Pasaportu konusunda ortak telif hakkına sahiptir. Kaynaklar (© Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi) ve web sitesi adresleri (https://europass.cedefop.europa.eu ve https://www.coe.int/en/web/portfolio) belirtilmek şartıyla aynı koşullar altında çoğaltmaya ticari olmayan amaçlar için izin verilir.

Metin ve multimedya bilgisinin çoğaltımı veya kullanımı için önceden izin alınmasının gerekli olduğu durumlarda (ses, görüntüler, yazılım, vs.) bu izin yukarıda bahsedilen genel izni iptal edecek ve kullanım sınırlamalarını açıkça belirtecektir.

Kişisel Veri Koruması

Avrupa Birliği kullanıcı gizliliğine saygılıdır.

All personal data collected by the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) are processed in accordance with the provisions of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.

Bu genel politika Avrupa Birliği'nin eu.int alanı içindeki kurumsal Web Siteleri ailesini kapsar.

Kendiniz hakkında herhangi bir bilgi vermeden bu Web Sitelerinin çoğunu gezebilirsiniz ancak bazı durumlarda talep ettiğiniz e-hizmetlerin sağlanması için kişisel bilgiler gereklidir.

Bu tür bilgileri gerektiren Web Siteleri yukarıda bahsedilen Yönetmelik'te tarif edilen politikaya uygun olarak kullanırlar ve özel gizlilik politikası beyanlarında verilerinizin kullanımı hakkında bilgi sağlarlar.

Bu bağlamda:

 • Her bir özel e-hizmet için, bir kontrolör kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirler ve özel e-hizmetin gizlilik politikasına uygunluğunu temin eder.
 • Her bir kurum içinde, bir Veri Koruma Memuru, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar ve kontrolörlere yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda bilgi verir.
 • Tüm Kurumlar için Avrupa Veri Koruma Denetmeni bağımsız bir denetim makamı görevi yapacaktır.

Avrupa Birliği'nin eu.int alanı içindeki kurumsal Web Siteleri ailesi üçüncü taraf sitelere bağlantılar sağlar. Bu siteleri kontrol etmediğimiz için gizlilik politikalarını sizin incelemenizi öneririz.

E-hizmet nedir?

Europass üzerindeki e-hizmet bir tarafa vatandaşlar ve işletmeler diğer tarafta ise Avrupa Kurumları arasında iletişimi iyileştirmek için İnternet'te kullanıma sunulan bir hizmet veya kaynak demektir.

Europass tarafından sunulan üç tür e-hizmet vardır:

 1. Vatandaşlar, medya, işletmeler, idareler ve diğer karar vericiler için bilgiye kolay ve etkin erişim sağlayan ve bu sayede AB'nin politikalarının ve faaliyetlerinin saydamlığını ve anlaşılmasını artıran bilgi hizmetleri;
 2. AB'nin politikalarının, faaliyetlerinin ve hizmetlerinin şekillendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum ve kamu aktörleri arasında daha iyi temasların sağlayan ve bu sayede politika konsültasyonlarını ve geri bildirim mekanizmalarının kolaylaştıran etkileşimli iletişim hizmetleri;
 3. Örneğin tedarik, mali işlemler, işe alım, etkinliğe kayıt, belgelerinin edinimi veya satın alınması gibi AB ile yapılan tüm temel işlem türlerine erişim sağlayan işlem hizmetleri.

Europass gizlilik bildirisi

1. Europass web sitesi tarafından sunulan e-hizmetler nelerdir?

Europass Özgeçmiş (CV) ve Dil Pasaportu 'çevrimiçi oluşturma' sayfaları verilerini girmek ve sonrasında Europass formatında bu bilgiyi almak üzere ziyaretçilere bir imkan sunar.

Europass sunucuları çevrimiçi editör ile oluşturulan CV'lerin veya Dil Pasaportlarının kaydını tutmaz. Ancak, özgeçmişe eklenen dosyalar yedekleme amacıyla 7 gün (örneğin;bağlantı sorunu durumunda) için saklanır ve daha sonra kalıcı olarak ve geri alınamayacak şekilde silinir.

Eğer bir ziyaretçi "Kaydet" opsiyonunu seçerse, Europass sunucusunda geçici bir klasörde bir disk dosyası oluşturulur (örneğin CV-2559.doc). Bu dosya ziyaretçiye mevcut HTTP bağlantısı üzerinden iletilirse veya ziyaretçinin belirttiği bir e-posta adresine gönderilirse, bu dosya sunucudan sürekli olarak ve geri alınamaz bir şekilde silinir.

If a visitor already has an account with a cloud-storage provider (currently supported are: Google drive and OneDrive), s/he can sign-in to that provider and enable the possibility to access their CV(s) from any computer. Practically, the CVs are stored and read on a folder called “Europass” of the corresponding cloud drive.

Additionally, a visitor can choose to publish his/her CV directly to online CV and job portal services including Xing, Monster, Indeed, EURES and CV Library. When doing this they are informed about the terms and conditions of the chosen service.

Europass e-hizmeti tarafından yapılan tüm işlemler Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.

2. Hangi kişisel verileri, hangi amaçla ve hangi teknik araçlarla topluyoruz?

Europass sitesine erişim için ziyaretçilerin herhangi bir türde kişisel veri girmeleri gerekli değildir. Ziyaretçiler sadece istedikleri takdirde kişisel ve kişisel olmayan bilgilerini "Çevrimiçin oluşturma" sayfalarının ilgili formlarında girme seçeneğine sahiptirler. Veri girişinin sonunda, ziyaretçiler bir dosyayı Europass formatında alma seçeneğine sahip olacaklardır. Herhangi bir kişisel veri veya bilgi girmekteki amaç sadece ziyaretçilerin spesifik Europass formatına sahip e-posta belgelerini üretmelerini ve indirmelerini ve/veya e-posta ile göndermelerini sağlamaktır.

Yaş, cinsiyet, dil becerileri, iş tecrübesi, ırk ve ikamet edilen ülke gibi bilgiler toplanmakta ve isimler gizli tutulmak kaydıyla istatistikî nedenlerle saklanmaktadır. Bu tarz bir istatistikî kullanım, Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2018 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data, and repealing Regulation (EC) No 45/2001 and Decision No 1247/2002/EC.

Visitors’ logs, containing the IP address of connecting visitors are kept for a period of 13 months, for IT security reasons, to enable us to track down malicious attacks, security breaches and intrusion attempts. The logs are also analysed by AWSTATS for producing web statistics (visits by country).

An anonymised version of the IP address is also kept by Matomo, see also below. Matomo uses an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor’s IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

A unique hash of the e-mail address entered by visitors is kept, for statistical reasons, to count unique visitors over a period of time. The hash is an irreversible coding of the e-mail and it is mathematically impossible to decipher the actual e-mail address from the hash. The hashes are kept for a period of 13 months.

3. Bilgilerinize kimin erişimi var?

When you use the Europass online editor, verileriniz herhangi bir gerçek kişi tarafından izlenmeden veya işlem yapılmadan kısa bir süre için Europass web sunucuları tarafından işlem görmektedir. Once processed, these data are immediately deleted. Europass sunucularına erişim işletimi sistemini ve Europass yazılımını ve hizmetlerini yöneten ve bakımını yapan yetkili teknik operatörlerle sınırlıdır. Europass teknik personelinin sözleşmesinde bağlayıcı gizlilik ve ifşa etmeme beyanları bulunur.

4. Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Europass 'Çevrimiçi oluşturma' sırasında değişimi yapılan veriler SSL (HTTPS) şifrelemesinin uygulanması ile aktarım sırasında yapılabilecek yetkisiz, yasadışı erişimden korunur.

Önemli not: Tamamlanmış Özgeçmiş ve Dil Pasaportu belgeleri ekli olarak gönderilen e-postalara şifreleme uygulamak teknik olarak zordur. Bu nedenle e-postalar bir şifreleme uygulanmadan gönderilir.

Europass sunucularını bulunduran site için standart güvenlik önlemleri vardır, yani en son yamalı ve güncellenmiş işletim sistemi ve yazılım, virüs koruma, firewall, düzenli güvenlik denetimi ve ağ güvenlik taramaları, uygulamalı IT güvenlik politikası, kırılganlık testi ve bir saldırı algılama sistemi.

5. Kişisel verilerinizi nasıl doğrularsınız, değiştirirsiniz veya silersiniz?

Yukarıda belirtildiği gibi Europass sunucularında hiçbir kişisel veri sürekli olarak saklanmaz. Ziyaretçiler tamamlanmış Özgeçmişlerini veya Dil Pasaportlarını bilgisayarlarından Europass sunucusuna yükleyebilir ve sonra Europass belgesinde yer alan herhangi bir bilginin doğrulama, değiştirme veya silme işlemine devam edebilirler. Ancak bu prosedür de geçicidir ve yukarıda tarif edilen aynı koruma kurallarına tabidir (ayrıca bakınız madde 1).

6. Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Yukarıda belirtildiği gibi, ziyaretçiler tarafından girilen hiçbir veri Europass sunucularında sürekli olarak saklanamaz.

Europass analytics automatically deletes visitors' logs after 13 months (IP addresses).

Europass automatically deletes visitors' anonymous e-mail hashes after 13 months.

7. İrtibat bilgisi

Bir veri öznesi olarak özel haklara sahipsiniz. Eğer haklarınızı uygulamak istiyorsanız, veya herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa, lütfen Europass web sitesinin üst menüsündeki 'Görüşleriniz' sayfasına erişerek web sitesinin kontrolörü ile temasa geçin.

Kişisel verileriniz sadece yanıt için gerekli olduğu oranda toplanır. Eğer Europass web sitesinin kontrolörleri sorunuza yanıt veremiyorlarsa, e-postanızı başka bir servise ileteceklerdir. E-posta ile (eğer belirtmişseniz) sorunuzun hangi servise iletildiği hakkında bilgilendirileceksiniz. E-postanızın ve ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak sorularınız varsa bunları mesajınıza eklemeyi unutmayın.

Data subjects may at any time consult Cedefop's Data Protection Officer () or have recourse to the European Data Protection Supervisor.

Bu sitenin düzgün çalışabilmesi için bazen cihazınıza çerez denilen küçük metin dosyaları yerleştiririz. Bunu büyük internet sitelerinin çoğu yapar.

1. Çerezler nelerdir?

Çerez, siz bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, o internet sitesinin bilgisayarınıza kaydettiği küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bu sitenin daha sonra sizin geçmiş hareketlerinizi ve tercihlerinizi hatırlamasını sağlar (oturum açma, dil, punto ve diğer görüntüler gibi) ve bu sayede bu siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde ya da bir sayfadan başka bir sayfaya geçtiğinizde bu bilgileri tekrar tekrar girmek zorunda kalmazsınız.

2. Bu çerezleri nasıl kullanırız?

Sayfalarımızın birkaçı bu çerezleri aşağıdakileri hatırlamak için kullanır:

 • Ekran görüntüsü tercihlerinizi; renk kontrast ayarları, font boyutları gibi;
 • İçeriğin yardımcı olup olmadığını soran bir anket penceresini cevaplayıp cevaplamadığınızı (bu sayede tekrar aynı sorular size sorulmaz);
 • Bu sitede çerez kullanımı konusunda hemfikir olduğunuzu (ya da olmadığınızı).

Bu çerezleri etkinleştirmekdaha iyi bir tarayıcı deneyimi sağlar. Bu çerezleri silebilir ya da bloke edebilirsiniz ama bunu yaparsanız, bu sitenin bazı özellikleri planlandığı kadar iyi çalışmayabilir.

Çerezle ilgili bilgiler kimliğinizi saptama amaçlı kullanılmaz ve şablon bilgiler tamamen kontrolümüz altındadır. Bu çerezler burada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

3. Başka çerezler de kullanıyor muyuz?

We use Matomo, a free web analytics service that collects anonymous user data (e.g. computer specifications, browser type and version, visitor’s country, etc.) for tracking and reporting website traffic.

Cookies used by Matomo enable us to track the following information about visitors:

 • IP address (anonymised);
 • Random unique Visitor ID, Time of the first visit for the specific visitor, Time of the previous visit for the specific visitor, Number of visits for the specific visitor;
 • Date and time of the request (visit to the site);
 • Location: country, region, city, approximate latitude and longitude (Geolocation);
 • Language of the visited page;
 • Browser version, browser plugins (PDF, Flash, Java, etc.) operating system version, device identifier (User-Agent header);
 • Events;
 • Files that were clicked and downloaded (Download);
 • Site search.

When using the feature of Europass to connect to a cloud service for storing your CVs (“Cloud sign-in”), upon signing-in, the respective service (Google or Microsoft) sets their own cookies, over which we have no control. Please consult the corresponding privacy statement and terms of use of each of these services before using them.

4. Çerezler nasıl kontrol edilir?

Çerezleri isteğiniz gibi kontrol edebilir ya da silebilirsiniz-detaylı bilgi için aboutcookies.org sitesini ziyaret ediniz. Bilgisayarınızda zaten var olan bütün çerezleri silebilirsiniz ve tarayıcıların çoğunu çerezlerin saklanmasını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız, bazı tercih ayarlarınızı siteyi her ziyaret ettiğinizde tekrar girmeniz gerekebilir ve bazı servis ve işlevsellikler çalışmayabilir.

5. Opt-out features

By default, website visitors are tracked using the first party persistent cookie from Matomo. You may choose not to be tracked (opt-out). If you change your mind, you can choose to be tracked again (opt-in).

Choosing not to be tracked does not affect your navigation experience on Europass websites.

6. 'Do not track' preference

Do Not Track is a technology that enables visitors to opt-out from being tracked by websites for whatever purpose, including the use of analytics services, advertising networks and social platforms..

Our website respects visitors' preference and will not track visitors that have enabled the do not track option in their web browsers. If the visitor uses a browser that has a do not track function enabled, the cookie notice will by default be configured for “opt-out” from analytics.

7. Anonymisation of visitors' IP addresses

Matomo uses an IP anonymisation mechanism that automatically masks a portion of each visitor's IP, effectively making it impossible to identify a particular visitor.

Dil politikası

Europass portalı aşağıdaki resmi dillerde mevcuttur:

 • Avrupa Birliği (Üye Ülkeler, aday ve potansitel aday ülkeler) anlaşmaya tabi;
 • Avrupa Serbest Ticaret Birliği / Avrupa Ekonomik Alanı (İzlanda, Lihteştayn, Norveç ve İsviçre).