You are here

Yasal bildirim - Dil politikası

Bu sitedeki bilgiler bir yasal uyarıya, bir telif hakkı uyarısı na ve kişisel veri koruması ile ilgili kurallara tabidir.

Yasal uyarı

Cedefop (Avrupa Mesleki Eğitimi Geliştirme Merkezi) bu web sitesini girişimleri ve genel olarak Avrupa Birliği politikaları hakkında bilgiye kamunun erişimini artırmak amacıyla bulundurmaktadır. Amacımız bu bilgiyi güncel ve doğru olmasını sağlamaktır. Hatalar görürseniz bu hataları düzeltmeye çalışacağız. Ancak Cedefop bu sitedeki bilgi ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmez.

Bu bilgiler şu özelliklerdedir:

 • Sadece genel bir özelliğe sahiptir ve belirli bir bireyin veya varlığın spesifik durumlarını ele almayı amaçlamaz.
 • Kapsamlı, tam, doğru veya güncel olmadığı durumlar olabilir.
 • Bazen Cedefop'un kontrolünde olmayan ve Cedefop'un bir sorumluluk üstlenmediği dış sitelere bağlantılıdır.
 • Profesyonel veya hukuki tavsiye değildir (özel tavsiyeye ihtiyacınız varsa, uygun vasfa sahip bir profesyonele danışmalısınız).

Çevrim içi olarak elde edilebilen bir belgenin resmi olarak kabul edilmiş bir metnin tam kopyası olmasının garanti edilemeyeceğini unutmayınız. Sadece Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin kağıt baskılarında yayınlanan Avrupa Birliği mevzuatı orijinal olarak düşünülür.

Teknik hataların neden olduğu aksamaları asgariye indirmeyi amaçlamaktayız. Ancak sitemizdeki bazı veriler veya bilgiler hatasız olmayan dosyalarda veya formatlarda oluşturulmuş veya yapılandırılmış olabilir. Hizmetimizin bu tür problemler nedeniyle aksamayacağını veya başka türlü etkilenmeyeceğini garanti edemeyiz. Cedefop bu sitenin veya bağlantı yapılmış dış sitelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkan problemlerle ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

Bu yasal uyarı geçerli ulusal kanunda belirtilen şartlara aykırı bir şekilde Cedefop'un yükümlülüğünü kısıtlamayı veya bu kanun kapsamının dışında tutulamayacak konular için Cedefop'un yükümlülüğünü hariç tutmayı amaçlamamaktadır.

© Avrupa Birliği, 2002-2018

Başka türlü belirtilmediği sürece kaynak (© Avrupa Birliği) ve web sitesi adresi (http://europass.cedefop.eu) gösterilmek şartıyla çoğaltmaya izin verilir.

Önemli Not: Avrupa Konseyi ve Avrupa Toplulukları, Europass Dil Pasaportu konusunda ortak telif hakkına sahiptir. Kaynaklar (© Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi) ve web sitesi adresleri (http://europass.cedefop.europa.eu ve http://www.coe.int/portfolio) belirtilmek şartıyla aynı koşullar altında çoğaltmaya izin verilir.

Metin ve multimedya bilgisinin çoğaltımı veya kullanımı için önceden izin alınmasının gerekli olduğu durumlarda (ses, görüntüler, yazılım, vs.) bu izin yukarıda bahsedilen genel izni iptal edecek ve kullanım sınırlamalarını açıkça belirtecektir.

Kişisel Veri Koruması

Avrupa Birliği kullanıcı gizliliğine saygılıdır.

"Topluluk kurumlarınca kişisel verilerin işlenmesi kapsamında bireylerin korunması" politikasının dayanağı Avrupa Parlamentosu ve Konseyin çıkardığı 18 Aralık 2000 tarihli 45/2001 nolu (EC) Yönetmelik tir.

Bu genel politika Avrupa Birliği'nin eu.int alanı içindeki kurumsal Web Siteleri ailesini kapsar.

Kendiniz hakkında herhangi bir bilgi vermeden bu Web Sitelerinin çoğunu gezebilirsiniz ancak bazı durumlarda talep ettiğiniz e-hizmetlerin sağlanması için kişisel bilgiler gereklidir.

Web Sites that require such information treat Bu tür bilgileri gerektiren Web Siteleri yukarıda bahsedilen Yönetmelik'te tarif edilen politikaya uygun olarak kullanırlar ve özel gizlilik politikası beyanlarında verilerinizin kullanımı hakkında bilgi sağlarlar.

Bu bağlamda:

 • Her bir özel e-hizmet için, bir kontrolör kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve araçlarını belirler ve özel e-hizmetin gizlilik politikasına uygunluğunu temin eder.
 • Her bir kurum içinde, bir Veri Koruma Memuru, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını sağlar ve kontrolörlere yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda bilgi verir (Yönetmeliğin 24. maddesine bakınız).
 • Tüm Kurumlar için Avrupa Veri Koruma Denetmeni bağımsız bir denetim makamı görevi yapacaktır (Yönetmeliğin 41-45 maddelerine bakınız).

Avrupa Birliği'nin eu.int alanı içindeki kurumsal Web Siteleri ailesi üçüncü taraf sitelere bağlantılar sağlar. Bu siteleri kontrol etmediğimiz için gizlilik politikalarını sizin incelemenizi öneririz.

E-hizmet nedir?

Europass üzerindeki e-hizmet bir tarafa vatandaşlar ve işletmeler diğer tarafta ise Avrupa Kurumları arasında iletişimi iyileştirmek için İnternet'te kullanıma sunulan bir hizmet veya kaynak demektir.

Europass tarafından sunulan üç tür e-hizmet vardır:

 1. Vatandaşlar, medya, işletmeler, idareler ve diğer karar vericiler için bilgiye kolay ve etkin erişim sağlayan ve bu sayede AB'nin politikalarının ve faaliyetlerinin saydamlığını ve anlaşılmasını artıran bilgi hizmetleri;
 2. AB'nin politikalarının, faaliyetlerinin ve hizmetlerinin şekillendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla vatandaşlar, işletmeler, sivil toplum ve kamu aktörleri arasında daha iyi temasların sağlayan ve bu sayede politika konsültasyonlarını ve geri bildirim mekanizmalarının kolaylaştıran etkileşimli iletişim hizmetleri;
 3. Örneğin tedarik, mali işlemler, işe alım, etkinliğe kayıt, belgelerinin edinimi veya satın alınması gibi AB ile yapılan tüm temel işlem türlerine erişim sağlayan işlem hizmetleri.

Europass gizlilik bildirisi

1. Europass web sitesi tarafından sunulan e-hizmetler nelerdir?

Europass Özgeçmiş (CV) ve Dil Pasaportu 'çevrimiçi oluşturma' sayfaları verilerini girmek ve sonrasında Europass formatında bu bilgiyi almak üzere ziyaretçilere bir imkan sunar.

Europass sunucuları çevrimiçi editör ile oluşturulan Avrupa Beceri Pasaportunun, Dil Pasaportlarının ve CV'lerin kaydını tutmaz. Ancak, Avrupa Beceriler Pasaportunda bulunan dosyalar yedekleme amacıyla 7 gün (örneğin;bağlantı sorunu durumunda) için saklanır ve daha sonra kalıcı olarak ve geri alınamayacak şekilde silinir.

Eğer bir ziyaretçi "Kaydet" opsiyonunu seçerse, Europass sunucusunda geçici bir klasörde bir disk dosyası oluşturulur (örneğin CV-2559.doc). Bu dosya ziyaretçiye mevcut HTTP bağlantısı üzerinden iletilirse veya ziyaretçinin belirttiği bir e-posta adresine gönderilirse, bu dosya sunucudan sürekli olarak ve geri alınamaz bir şekilde silinir.

Europass e-hizmeti tarafından yapılan tüm işlemler Avrupa Parlamentosunun (EC) ve Konseyin kişisel verilerin Topluluk kurumları ve organları tarafından işlenmesi ve bu tür verilerin serbest dolaşımı hakkında 18 Aralık 2000 tarihli 45/2001 nolu Yönetmeliğinin şartlarını karşılar.

2. Hangi kişisel verileri, hangi amaçla ve hangi teknik araçlarla topluyoruz?

Europass sitesine erişim için ziyaretçilerin herhangi bir türde kişisel veri girmeleri gerekli değildir. Ziyaretçiler sadece istedikleri takdirde kişisel ve kişisel olmayan bilgilerini "Çevrimiçin oluşturma" sayfalarının ilgili formlarında girme seçeneğine sahiptirler. Veri girişinin sonunda, ziyaretçiler bir dosyayı Europass formatında alma seçeneğine sahip olacaklardır. Herhangi bir kişisel veri veya bilgi girmekteki amaç sadece ziyaretçilerin spesifik Europass formatına sahip e-posta belgelerini üretmelerini ve indirmelerini ve/veya e-posta ile göndermelerini sağlamaktır.

IP adresi (Internet Protocol Address), yaş, cinsiyet, dil becerileri, iş tecrübesi, ırk ve ikamet edilen ülke gibi bilgiler toplanmakta ve isimler gizli tutulmak kaydıyla istatistikî nedenlerle saklanmaktadır. Bu tarz bir istatistikî kullanım, Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin kişisel verilerin Topluluk kurumları ve birimleri tarafından işlenmesi ve bu verilerin serbest dolaşımı ile ilgili olarak bireylerin korunması konulu 18 Aralık 2000 tarihli ve 45/2001 sayılı Tüzüğüne uymaktadır.

Messages sent by Europass users through our contact form are processed using Freshdesk, a cloud-based customer support platform. Read more about Freshdesk privacy policy.

3. Bilgilerinize kimin erişimi var?

Verileriniz herhangi bir gerçek kişi tarafından izlenmeden veya işlem yapılmadan kısa bir süre için Europass web sunucuları tarafından işlem görmektedir. Europass sunucularına erişim işletimi sistemini ve Europass yazılımını ve hizmetlerini yöneten ve bakımını yapan yetkili teknik operatörlerle sınırlıdır. Europass teknik personelinin sözleşmesinde bağlayıcı gizlilik ve ifşa etmeme beyanları bulunur.

4. Bilgilerinizi nasıl koruyoruz?

Europass 'Çevrimiçi oluşturma' sırasında değişimi yapılan veriler SSL (HTTPS) şifrelemesinin uygulanması ile aktarım sırasında yapılabilecek yetkisiz, yasadışı erişimden korunur.

Önemli not: Tamamlanmış Özgeçmiş ve Dil Pasaportu belgeleri ekli olarak gönderilen e-postalara şifreleme uygulamak teknik olarak zordur. Bu nedenle e-postalar bir şifreleme uygulanmadan gönderilir.

Europass sunucularını bulunduran site için standart güvenlik önlemleri vardır, yani en son yamalı ve güncellenmiş işletim sistemi ve yazılım, virüs koruma, firewall, düzenli güvenlik denetimi ve ağ güvenlik taramaları, uygulamalı IT güvenlik politikası, kırılganlık testi ve bir saldırı algılama sistemi.

5. Kişisel verilerinizi nasıl doğrularsınız, değiştirirsiniz veya silersiniz?

Yukarıda belirtildiği gibi Europass sunucularında hiçbir kişisel veri sürekli olarak saklanmaz. Ziyaretçiler tamamlanmış Özgeçmişlerini veya Dil Pasaportlarını bilgisayarlarından Europass sunucusuna yükleyebilir ve sonra Europass belgesinde yer alan herhangi bir bilginin doğrulama, değiştirme veya silme işlemine devam edebilirler. Ancak bu prosedür de geçicidir ve yukarıda tarif edilen aynı koruma kurallarına tabidir (ayrıca bakınız madde 1).

6. Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz?

Yukarıda belirtildiği gibi, ziyaretçiler tarafından girilen hiçbir veri Europass sunucularında sürekli olarak saklanamaz.

7. İrtibat bilgisi

Bir veri öznesi olarak özel haklara sahipsiniz. Eğer haklarınızı uygulamak istiyorsanız, veya herhangi bir sorunuz veya şikayetiniz varsa, lütfen Europass web sitesinin üst menüsündeki 'Görüşleriniz' sayfasına erişerek web sitesinin kontrolörü ile temasa geçin.

Kişisel verileriniz sadece yanıt için gerekli olduğu oranda toplanır. Eğer Europass web sitesinin kontrolörleri sorunuza yanıt veremiyorlarsa, e-postanızı başka bir servise ileteceklerdir. E-posta ile (eğer belirtmişseniz) sorunuzun hangi servise iletildiği hakkında bilgilendirileceksiniz. E-postanızın ve ilgili kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak sorularınız varsa bunları mesajınıza eklemeyi unutmayın.

8. Çerezler

Bu sitenin düzgün çalışabilmesi için bazen cihazınıza çerez denilen küçük metin dosyaları yerleştiririz. Bunu büyük internet sitelerinin çoğu yapar.

1. Çerezler nelerdir?

Çerez, siz bir internet sitesini ziyaret ettiğinizde, o internet sitesinin bilgisayarınıza kaydettiği küçük bir metin dosyasıdır. Çerezler, bu sitenin daha sonra sizin geçmiş hareketlerinizi ve tercihlerinizi hatırlamasını sağlar (oturum açma, dil, punto ve diğer görüntüler gibi) ve bu sayede bu siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde ya da bir sayfadan başka bir sayfaya geçtiğinizde bu bilgileri tekrar tekrar girmek zorunda kalmazsınız.

2. Bu çerezleri nasıl kullanırız?

Sayfalarımızın birkaçı bu çerezleri aşağıdakileri hatırlamak için kullanır:

 • Ekran görüntüsü tercihlerinizi; renk kontrast ayarları, font boyutları gibi;
 • İçeriğin yardımcı olup olmadığını soran bir anket penceresini cevaplayıp cevaplamadığınızı (bu sayede tekrar aynı sorular size sorulmaz);
 • Bu sitede çerez kullanımı konusunda hemfikir olduğunuzu (ya da olmadığınızı).

Aynı zamanda, sayfalarımızda çerez kullanan bazı videolar gömülü bu çerezler vasıtasıyla videoya nasıl ulaştığınızı ve hangi videoları izlediğinizi sizin bilgilerinizi kaydetmeden istatistiki bilgi olarak toplar.

Bu çerezleri etkinleştirmek, internet sitesinin çalışması için ille de şart değildir ama bu size daha iyi bir tarayıcı deneyimi sağlar. Bu çerezleri silebilir ya da bloke edebilirsiniz ama bunu yaparsanız, bu sitenin bazı özellikleri planlandığı kadar iyi çalışmayabilir.

Çerezle ilgili bilgiler kimliğinizi saptama amaçlı kullanılmaz ve şablon bilgiler tamamen kontrolümüz altındadır. Bu çerezler burada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz.

  3. Başka çerezler de kullanıyor muyuz?

  Bazı sayfalarımız ya da alt sitelerimiz yukarıda anlatılanlara ek ya da farklı çerezler kullanabilir. Eğer kullanırlarsa, bunların detayları kendi çerez tebliğ sayfalarında yer alacaktır. Bu çerezleri saklamak için izniniz alınabilir.

  We use Google Analytics, a free web analytics service that collects anonymous user data (e.g. computer specifications, browser type and version, visitor’s country, etc.) for tracking and reporting website traffic. Read more about Google’s privacy policy.

  4. Çerezler nasıl kontrol edilir?

  Çerezleri isteğiniz gibi kontrol edebilir ya da silebilirsiniz-detaylı bilgi için aboutcookies.org sitesini ziyaret ediniz. Bilgisayarınızda zaten var olan bütün çerezleri silebilirsiniz ve tarayıcıların çoğunu çerezlerin saklanmasını önleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız, bazı tercih ayarlarınızı siteyi her ziyaret ettiğinizde tekrar girmeniz gerekebilir ve bazı servis ve işlevsellikler çalışmayabilir.

  Dil politikası

  Europass portalı aşağıdaki resmi dillerde mevcuttur:

  • Avrupa Birliği (Üye Ülkeler, aday ve potansitel aday ülkeler) anlaşmaya tabi;
  • Avrupa Serbest Ticaret Birliği / Avrupa Ekonomik Alanı (İzlanda, Lihteştayn, Norveç ve İsviçre).