Συνδεθείτε με το Europass

Εθνικά Κέντρα Europass

Σε κάθε χώρα (στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο Europass που συντονίζει όλες τις σχετικές με το Europass δραστηριότητες.

Το Εθνικό Κέντρο Europass αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Europass ή να μάθει περισσότερα για αυτό.

Νέα

 • 2016 Europass portal statistics online

  2016 Europass portal activity reports (visits, downloads, CVs generated online) by country and language are available from the Statistics section.

  In 2016, visits increased by 13% compared to 2015, and CVs generated through the online editor increased by 5%.

 • Post your CV to XING, the leading online business network in German-speaking countries

  By creating your Europass CV online, you can now post it directly to Xing, the leading online business network in German-speaking countries.

 • Montenegro: welcome on board!

  Montenegro has set up a national Europass centre.

  You can already visit their national website

  or download the CV template in Montenegrin.