Βιογραφικό σημείωμα

​Ένα έγγραφο που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό

Δημιουργήστε το CV σας διαδικτυακά

​Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποθηκεύστε το συμπληρωμένο έγγραφο (με μεταφόρτωση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Κατεβάστε τα έγγραφα του βιογραφικού σημειώματος (πρότυπο και οδηγίες)

και συμπληρώστε τo βιογραφικό σας στον υπολογιστή σας.