Βιογραφικό σημείωμα

​Ένα έγγραφο που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και αποτελεσματικό
Δημιουργήστε το CV (+ τη συνοδευτική επιστολή) σας διαδικτυακά

Δημιουργήστε το CV (+ τη συνοδευτική επιστολή) σας διαδικτυακά

​Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποθηκεύστε το συμπληρωμένο έγγραφο (με μεταφόρτωση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ενημερώστε το CV σας (PDF+XML) διαδικτυακά

Ενημερώστε το CV σας (PDF+XML) διαδικτυακά

Κατεβάστε τα έγγραφα του βιογραφικού σημειώματος (πρότυπο και οδηγίες)

Κατεβάστε τα έγγραφα του βιογραφικού σημειώματος (πρότυπο και οδηγίες)

και συμπληρώστε τo βιογραφικό σας στον υπολογιστή σας.

Παραδείγματα

Παραδείγματα