Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων

Δημιουργήστε το δικό σας Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων διαδικτυακά

Δώστε μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των προσόντων σας

Μάθε περισσότερα »

Τι είναι;

Ένα ηλεκτρονικός φάκελος που σας επιτρέπει να παρουσιάσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα των δεξιοτήτων και των προσόντων σας.

Ποιος είναι ο σκοπός του;

Το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων σας βοηθά να τεκμηριώσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας για να

 • βρείτε δουλειά ή πρακτική
 • επικυρώσετε τις δεξιότητές σας.

Πως λειτουργεί;

Δημιουργήστε το δικό σας Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων διαδικτυακά

Το διαδικτυακό εργαλείο του Europass σας επιτρέπει να

 • δημιουργήσετε το δικό σας ΕΔΔ συγκεντρώνοντας έγγραφα όπως πιστοποιητικά γλωσσών, συμπληρωματικά πιστοποιητικά, αντίγραφα πτυχίων ή πιστοποιητικών, βεβαιώσεις απασχόλησης, κλπ.,
 • συνάψετε το ΕΔΔ σας σε ένα βιογραφικό Europass.

Ανανεώστε το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων σας διαδικτυακά

Αν έχετε ήδη ένα Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων, μπορείτε να το φορτώσετε εδώ και να ενημερώσετε τα δεδομένα σας. Θα είστε τότε σε θέση να

 • αφαιρέσετε ή προσθέσετε έγγραφα στο ΕΔΔ σας;
 • δημιουργήσετε έναι βιογραφικό Europass και να συνάψετε το ΕΔΔ σας σε αυτό.

Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων

 1. Δημιουργήστε το δικό σας Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων διαδικτυακά
 2. Ανανεώστε το Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων σας (PDF+XML) διαδικτυακά
  1. Δημιουργήστε το διαβατήριο σας διαδικτυακά
  2. Ενημερώστε το διαβατήριο σας (PDF+XML) διαδικτυακά
  3. Κατεβάστε το διαβατήριο γλωσσών (πρότυπο και οδηγίες)
  4. Παραδείγματα
 3. Κινητικότητα Europass
  1. Παραδείγματα
   1. Έγγραφο / Οδηγίες
   2. Κατανεμημένο σύστημα για την έκδοση των εγγράφων κινητικότητας Europass
   3. ects-user-guide
 4. Παράρτημα διπλώματος
  1. Παραδείγματα
   1. Έγγραφο προς συμπλήρωση
   2. ects-user-guide
 5. Συμπλήρωμα πιστοποιητικού
  1. Παραδείγματα
  2. Εθνικό Σημείο Αναφοράς
  3. Εθνικοί κατάλογοι συμπληρωμάτων πιστοποιητικών Europass
  4. Γλωσσάριο ενεργητικών ρημάτων
  5. Τεχνική υποστήριξη (περιορισμένη πρόσβαση)