Διαβατήριο γλωσσών

Ένα εργαλείο αυτοαξιολόγησης για τις γλωσσικές δεξιότητες και τα προσόντα
Δημιουργήστε το διαβατήριο σας διαδικτυακά

Δημιουργήστε το διαβατήριο σας διαδικτυακά

​Ακολουθήστε τις οδηγίες και αποθηκεύστε το συμπληρωμένο έγγραφο (με μεταφόρτωση ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Ενημερώστε το διαβατήριο σας (PDF+XML) διαδικτυακά

Ενημερώστε το διαβατήριο σας (PDF+XML) διαδικτυακά

Κατεβάστε το διαβατήριο γλωσσών (πρότυπο και οδηγίες)

Κατεβάστε το διαβατήριο γλωσσών (πρότυπο και οδηγίες)

και συμπληρώστε το διαβατήριο γλωσσών στον υπολογιστή σας.

Παραδείγματα

Παραδείγματα