Połącz się z Europass

Krajowe Centra Europass

W każdym kraju (Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego) działania związane z dokumentami Europass koordynuje Krajowe Centrum Europass.

Jest punktem kontaktowym dla osób prywatnych, organizacji i instytucji zainteresowanych informacjami na temat Europass i jego wykorzystaniem.

Aktualności

 • 100 million Europass CV created online since 2005

   

  Between February 2005 and July 2017, 100 million Europass curriculum vitae (CV) have been created online, and 60 million CV templates downloaded.

  120 000 Europass CVs had been completed online in 2005; in 2016 the figure was over 19.3 million, some 85 times more.

  In 2016 alone, there were 26.8 million visits to the Europass website compared to 1.2 million in 2005, a twenty-two-fold increase.

 • CV template available in Serbian

  You can now download the Europass CV (template and instructions, examples) in Serbian language.

 • Visit the new Europass interoperability portal

  The new home page of the portal gathers in a clear and concise way technical information concerning Europass interoperability, such as:

  What is Europass?

  Who can become interoperable with Europass?

  Why should you become interoperable with Europass?

  Interoperability in practice.

  Learn more: http://interop.europass.cedefop.europa.eu/