Connect with Europass

Nationella Europass-center

Inom varje land (Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) finns ett Nationellt Europass-centrum som samordnar all verksamhet som har att göra med Europass-dokumenten.

Detta centrum tjänar som en första kontakt för alla personer eller organisationer som är intresserade av att använda eller lära sig mer om Europass.

Nyheter

 • Montenegro: welcome on board!

  Montenegro has set up a national Europass centre.

  You can already visit their national website

  or download the CV template in Montenegrin.

 • New template for the Europass Mobility

  The Europass Mobility adopts a new graphical identity, in line with the other Europass documents.

  View examples of the new template.

 • Connect with Europass - Interoperability video online

  You want to learn more about interoperability with Europass? Watch the new video.