Meritforteckning

Ett dokument som visar dina färdigheter och kvalifikationer på ett effektivt och tydligt sätt
Skapa din meritförteckning på nätet

Skapa din meritförteckning på nätet

Följ instruktionerna och spara det ifyllda dokumentet (du kan sedan ladda ned det eller få det per e-post).

Uppdatera din meritförteckning (PDF+XML) på nätet

Uppdatera din meritförteckning (PDF+XML) på nätet

Ladda ner meritförteckningens dokument (tom mall och anvisningar)

Ladda ner meritförteckningens dokument (tom mall och anvisningar)

​Du kommer då att använda denna information för att skapa din meritförteckning på din dator.

Exempel

Exempel