Meritforteckning

Ett dokument som visar dina färdigheter och kvalifikationer på ett effektivt och tydligt sätt
Skapa din meritförteckning (+ ditt personliga brev) på nätet

Skapa din meritförteckning (+ ditt personliga brev) på nätet

Följ instruktionerna och spara det ifyllda dokumentet (du kan sedan ladda ned det eller få det per e-post).

Uppdatera din meritförteckning (PDF+XML) på nätet

Uppdatera din meritförteckning (PDF+XML) på nätet

Ladda ner meritförteckningens dokument (tom mall och anvisningar)

Ladda ner meritförteckningens dokument (tom mall och anvisningar)

​Du kommer då att använda denna information för att skapa din meritförteckning på din dator.

Exempel

Exempel