You are here

Europass-mobilitet

Vad är det?

Ett dokument som dokumenterar kunskaper och färdigheter erhållna I ett annan europeiskt land. Exampel:

Exempelvis:

  • en arbetspraktik i ett företag;
  • en akademisk termin som del av ett utbytesprogram;
  • en frivillig placering i en icke-statlig organisation.

Vem är det till för?

Alla som flyttar till ett EU-land för att utbilda sig eller förvärva arbetslivserfarenhet, oavsett ålder eller utbildningsnivå.

Vem fyller i den?

Två partnerorganisationer i ett mobilitetsprojekt, där en organisation är sändande och en är mottagnde Partnerorganisationer kan vara universitet, skolor, utbildningsanordnare, NGO etc.

Exempel på Europass-mobilitet

Var kan man få tag på den?

Please Kontakta den organisation som skickar dig utomlands och be dem kontakta sitt Nationella Europass-centrum.

Teknisk support

Access to Tillträde till denna sektion är begränsat till organisationer som använder Europass-mobilitet. För att få ett lösenord, kontakta dittNationella Europass-centrum.