Språkpasset

En självbedömning av språkkunskaper

Skapa ditt språkpass på nätet

Följ instruktionerna och spara det ifyllda dokumentet (du kan sedan ladda ned det eller få det per e-post).

Ladda nerspråkpassets dokument (tom mall och anvisningar)

Du kommer då att använda dessa dokument på din dator.