Språkpasset

En självbedömning av språkkunskaper
Skapa ditt språkpass på nätet

Skapa ditt språkpass på nätet

Följ instruktionerna och spara det ifyllda dokumentet (du kan sedan ladda ned det eller få det per e-post).

Uppdatera ditt språkpass (PDF+XML) på nätet

Uppdatera ditt språkpass (PDF+XML) på nätet

Ladda nerspråkpassets dokument (tom mall och anvisningar)

Ladda nerspråkpassets dokument (tom mall och anvisningar)

Du kommer då att använda dessa dokument på din dator.

Exempel

Exempel