You are here

Om Europass

Hvad er Europass?

Fem dokumenter, der skal gøre det nemt at forstå overalt i Europa, hvilke færdigheder og kvalifikationer du har:

To dokumenter, som Europas borgere selv kan udfylde:
Tre dokumenter, som udfyldes af uddannelsesmyndighederne:
  • Europass-mobilitetsbeviset indeholder oplysninger om den viden og de færdigheder, der er erhvervet i et andet europæisk land;
  • Certificate Supplement beskriver den viden og de færdigheder, som indehavere af erhvervsuddannelses- og videreuddannelsesbeviser har erhvervet. Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af det officielle bevis og gør det nemmere, specielt for arbejdsgivere eller institutioner i et andet land, at forstå dets indhold.
  • Diploma Supplement beskriver den viden og de færdigheder, som kandidater fra højere uddannelsesinstitutioner har erhvervet. Det supplerer de oplysninger, der allerede fremgår af det officielle bevis, og gør det nemmere at forstå dets indhold, specielt i udlandet.
Et netværk af nationale Europass-centre

Europass' vigtigste opgaver er, at:

  • hjælpe borgerne med at formidle deres færdigheder og kvalifikationer på en effektiv måde;
  • hjælpe arbejdsgiverne med at forstå ansøgeres færdigheder og kvalifikationer;
  • hjælpe uddannelsesmyndigheder med at fastlægge og oplyse om indholdet af læseplaner.