Συνδεθείτε με το Europass

Εθνικά Κέντρα Europass

Σε κάθε χώρα (στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο Europass που συντονίζει όλες τις σχετικές με το Europass δραστηριότητες.

Το Εθνικό Κέντρο Europass αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Europass ή να μάθει περισσότερα για αυτό.

Νέα

 • Accessible CV editor for visually impaired goes live

  We are happy to announce the launch of the accessible CV editor for visually impaired.

  The editor has been developed in close cooperation with the Thessaloniki School for the Blind.

  CVs generated through the editor can also be imported for update.

  Go to the accessible editor

 • Europass CV editor optimised for smart phones

  You can now use the Europass online editor with your mobile telephone, and take advantage of all features provided: create a CV, language passport or cover letter, save the file or store it on your cloud storage space.

   

 • Adoption of the revised Europass framework

  EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.

  Learn more