Συνδεθείτε με το Europass

Εθνικά Κέντρα Europass

Σε κάθε χώρα (στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο), υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο Europass που συντονίζει όλες τις σχετικές με το Europass δραστηριότητες.

Το Εθνικό Κέντρο Europass αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής για κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που ενδιαφέρεται να χρησιμοποιήσει το Europass ή να μάθει περισσότερα για αυτό.

Νέα

 • Prepare your interview

  You applied for a job. The company called you for an interview. It is time to brush up on your interview skills.

  Using the tips provided in the CV editor (left vertical menu), you can make the best possible impression at your interview… and get the job.

  Go to the online editor

 • Import a photo or attachment to your CV from the cloud

  You have a cloud storage account?

  You can now upload a picture or supporting documents to your CV (copy of degree, work certificate, etc.) directly from your cloud account.

  Go to the online editor

 • Share your CV for review

  You have a cloud storage account?

  Ask a friend or relative to take a look at your CV.

  You will then receive a CV with the changes.

  Go to the online editor