You are here

Europassi õpirände tunnistus

Mis see on

Sellesse dokumenti pannakse kirja mõnes teises Euroopa riigis omandatud teadmised ja oskused. Näited:

  • praktika mingis ettevõttes;
  • akadeemiline semester vahetusprogrammi raames;
  • vabatahtlik töö MTÜs.

Kellele see mõeldud on

See on mõeldud kõikidele inimestele, kes lähevad mõnda Euroopa riiki õppima või töökogemust saama, olenemata nende vanusest või haridustasemest.

Kes selle täidab

Tunnistuse täidavad kaks õpirändeprojektis osalevat partnerorganisatsiooni: üks lähetavas ja teine vastuvõtvas riigis.

Partnerid võivad olla ülikoolid, koolid, koolituskeskused, äriühingud, valitsusvälised organisatsioonid jne.

Kust seda saab

Võtke ühendust organisatsiooniga, kes teid välismaale lähetab ning paluge neil kontakteeruda riikliku Europassi keskusega.

Tehniline abi

Juurdepääs on lubatud vaid organisatsioonidele, kes kasutavad Europassi õpirände tunnistust. Parooli saamiseks võtke ühendust riikliku Europassi keskusega.