You are here

Tietoja Europassista

Mikä on Europassi?

Europassi sisältää viisi asiakirjaa, jotka auttavat sinua:

Kaksi kaikkien saatavilla olevaa asiakirjaa:
Kolme koulutusviranomaisten myöntämää asiakirjaa:
  • Europass-liikkuvuustodistus on asiakirja, johon merkitään toisessa Euroopan valtiossa hankitut tiedot ja taidot.
  • Ammatillisen tutkintotodistuksen liitteessä (Certificate Supplement) esitetään lisätietoja suoritamastasi koulutuksesta: opintojen sisällöstä ja niiden tuottamasta ammattitaidosta. Tämä auttaa myös ulkomaista työnantajaa arvioimaan ammattipätevyyttäsi.
  • Korkeakoulututkintotodistuksen liite (Diploma Supplement) sisältää lisätietoja suorittamastasi tutkinnosta, sen myöntäneestä oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä siinä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.
Kansallisista Europass-keskuksista muodostuva verkosto

Tavoitteet

  • Europassin tavoitteena on auttaa ihmisiä tekemään tietonsa ja taitonsa tunnetuksi, jotta he löytäisivät työ- tai koulutuspaikan.
  • Europassilla pyritään antamaan työnantajille enemmän tietoa työnhakijoiden osaamisesta.
  • Europassin tavoitteena on antaa oppilaitoksille ja koulutuksenjärjestäjille työkaluja opintojen ja osaamisen kuvaamiseen, sekä tukea aiemmin opitun tunnistamista.