You are here

Europassin historia

​Euroopan komissio ja Cedefop perustivat vuonna 1998 Forumin (European Forum on Transparency of Vocational Qualifications), jonka tavoitteena oli saattaa yhteen työmarkkinaosapuolia ja kansallisia koulutusviranomaisia tunnettavuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseksi.

Forumin tehtäviä olivat:

 • Poistaa liikkuvuuden esteitä, jotka perustuivat ammatillista pätevyyttä koskevan avoimuuden puutteeseen.
 • Edistää vuoropuhelua olemassaolevista aloitteista, välineistä ja instituutioista.
 • Rohkaista olemassa olevien poliittistenratkaisujen täytäntöönpanoa.
 • Tarkastella uusia aloitteita.

Forumin työn tuloksena saatiin aikaan:

 • Kaksi asiakirjaa (Europass-ansioluettelo ja korkeakoulutututkintotodistuksen Europass-liite)
 • Ammattitutkintoihin liittyvien kansallisten yhteyspisteiden verkosto

Europassiin sisältyy kolme muutakin asiakirjaa, jotka on kehitetty Euroopan tasolla 1990-luvun lopulla:

 • Korkeakoulututkintotodistuksen liite on Euroopan komission, Euroopan neuvoston ja Unescon yhdessä kehittämä asiakirja korkeakoulujen käyttöön kaikkialla Euroopassa ja muuallakin täydentämään niiden myöntämiä tutkintotodistuksia. Sen käyttöä suositellaan muun muassa vuonna 1999 annetussa Bolognan julistuksessa sekä vuonna 2001 annetussa neuvoston ja Euroopan parlamentin suosituksessa opiskelijoiden, koulutuksessa olevien, vapaaehtoisten, opettajien ja kouluttajien liikkuvuudesta Euroopan yhteisössä (EYVL L 215, 9.8.2001). Korkeakoulututkintotodistuksen liite yleistyy korkeakouluissa ja eurooppalaiset valtiot ovat suostuneet sen laajempaan levittämiseen (ks.Berliinin kommunikea). Korkeakoulututkintotodistuksen liitteen muoto ja käyttö liittyvät tiiviisti eurooppalaiseen opintosuoritusten siirtojärjestelmää.
 • Tältä sivustolta ladattava Europass-kielipassi on osa Euroopan neuvoston kehittämää eurooppalaista kielisalkkua, johon kansalaiset voivat merkitä kielitaitonsa kielten eurooppalaisen viitekehyksen perusteella.
 • Tältä sivustolta ladattava Europass-liikkuvuustodistus korvaa neuvoston päätöksellä 1999/51/EY luodun Europass-todistuksen, joka tuli käyttöön vuonna 2000. Europass-todistus oli asiakirja, johon merkittiin kokemukset työskentelystä ulkomailla osana koulutusaloitetta. Vuosina 2000-2004 myönnettiin yli 100 000 Europass-todistusta. Europass-liikkuvuustodistus on laaja-alaisempi, sillä siihen voidaan merkitä myös muuta kuin työskentelyyn liittyvät kokemukset, kuten esimerkiksi ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot.

Vuonna 2002 Forum (European forum on the transparency of vocational qualifications) korvattiin teknisellä työryhmällä, jonka tehtävänä oli – Kööpenhaminan julistuksessa esitetyn pyynnön mukaisesti:"lisätä ammatillisen koulutuksen avoimuutta ottamalla käyttöön ja järkeistämällä tiedottamisen välineitä ja verkostoja, mukaan lukien nykyisten eurooppalaisen ansioluettelon, tutkintotodistusten liitteiden, kielten eurooppalaisen viitekehyksen ja Europassin yhdentäminen yhteen kehykseen."

Tämän kunnianhimoisen tehtävän toteuttamiseksi työryhmä kehitti mallin yhtenäisestä kehyksestä sekä Internet-sivuston prototyypin.

Kultuaan laajasti kansallisia viranomaisia ja työmarkkinaosapuolia Euroopan komissio laati vuonna 2003 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteisistä tutkinto- ja pätevyysvaatimuksia selkeyttävistä puitteista (Europass), ja Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät sen joulukuussa 2004. Päätöksessä säädetään muun muassa Internet-sivuston perustamisesta.

Napsauta tästä, jos haluat lukea Europass-päätöksen.

Helmikuu 2005: Europass-sivusto saa virallisesti alkunsa kokouksessa Luxemburgissa, joka on sillä hetkellä EU:n puheenjohtajamaa.

Joulukuu 2011: Europass-sivustoa uudistetaan radikaalisti ja se saa uuden ja modernin graafisen ilmeen. Sivustolla liikkumista on helpotettu ja se mahdollistaa nopeamman pääsyn halutuimman tiedon pariin.

Joulukuu 2012:

uusi ansioluettelomalli ja sähköinen muokkausohjelma käynnistetään. Parannuksiin kuuluu:

 • käyttäjäystävällisempi sähköinen liitäntä ja valmiin asiakirjan suora esikatselu;
 • uusia kategorioita: henkilökohtainen sivusto, pikaviestintä, yksi tai useampi kielitodistus;
 • paranneltuja ohjeita paremmin strukturoitua tietoa varten: projektien, konferenssien ja julkaisujen etc. kuvaus;
 • uusi graafinen ilme, joka tekee luodusta Europass-ansioluettelosta lukijaystävällisemmän: uusi fontti, värien käyttö, yksinkertaistetut otsikot etc.

European Skills Passport-kokonaisuus käynnistetään yhdessä uuden ansioluettelon kanssa. ESP-kokonaisuus on käyttäjäystävällinen sähköinen portfolio, joka auttaa opiskelijoita, työntekijöitä ja työnhakijoita tekemään henkilökohtaisen ja jäsennellyn inventaarion taidoista ja tutkinnoista, joita he ovat keränneet ja suorittaneet elämänsä aikana.

ESP-kokonaisuus voi sisältää valikoiman asiakirjoja (Europass-kielipassi, kopioita tutkintotodistuksista, työtodistuksia etc.). Kun ESP-kokonaisuuden yhdistää Europass-ansiolutteloon, European Skills Passport-kokonaisuus tukee ansioluetteloa tulemalla listattuja taitoja ja tutkintoja.

April 2018: Adoption of the revised Europass framework

EU Member States adopted the Commission's proposal to revise the Europass framework. The revision, which aims at simplifying and modernising the Europass CV and other skills tools for the digital age, will enable people across the EU to make their skills and qualifications more visible, and will help policy makers to anticipate labour market needs and trends.