You are here

Kansalliset Europass-keskukset

Jokaisessa EU- ja ETA-valtiossakansallinen Europass-keskus koordinoi kaikkia Europass-asiakirjoihin liittyviä toimia. Kansallinen keskus on ensimmäinen yhteyspiste kaikille Europassin käytöstä tai sitä koskevista tiedoista kiinnostuneille henkilöille ja organisaatioille.

Kansallisten Europass-keskusten päätehtävät:

  • koordinoida Europass-asiakirjojen saatavuuteen ja myöntämiseen liittyviä toimia;
  • huolehtia siitä, että kansallisilla yhteistyökumppaneilla on riittävästi tietoa Europass-järjestelmästä ja Europass-asiakirjoista;
  • huolehtia siitä, että tiedotus- ja ohjauskeskuksilla on riittävästi tietoa Europass-järjestelmästä ja Europass-asiakirjoista;
  • huolehtia siitä, että kaikki Europass-asiakirjat ovat saatavilla myös paperilla;
  • toimia kansallisten Europass-keskusten eurooppalaisessa verkostossa.