You are here

Digitaalinen taito

 

lataa

 • Tietojenkäsittely
  • Peruskielitaito

   Osaan etsiä tietoa internetistä käyttämällä hakukonetta. Tiedän ettei kaikki tieto internetissä ole luotettavaa. Osaan tallentaa tai varastoida (store) tiedostoja tai sisältöä (esim. tekstiä, kuvia, musiikkia, videoita, nettisivuja) ja osaan hakea ne uudelleen käyttööni tallentamisen tai varastoimisen jälkeen. 

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito

   Osaan käyttää eri hakukoneita tiedon löytämiseksi. Käytän rajauksia (filters) etsiessäni (esim. etsin vain kuvia, videoita tai karttoja). Vertailen eri lähteitä arvioidakseni löytämäni tiedon luotettavuutta. Luokittelen tiedon järjestelmällisesti käyttäen tiedostoja ja kansioita, jotta löydän tiedon helpommin. Teen varmuuskopion tiedoista tai tiedostoista, jotka olen tallentanut. 

  • Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito

   Osaan käyttää edistyneitä keinoja hakea tietoa (esim. hakuoperaattoreita) löytääkseni internetistä luotettavaa tietoa. Osaan käyttää verkkosyötteitä (kuten RSS) saadakseni itseäni kiinnostavia sisältöpäivityksiä. Osaan arvioida tiedon paikkansapitävyyttä ja luotettavuutta käyttämällä eri kriteerejä tiedon arviointiin. Olen selvillä tiedon etsimiseen, varastointiin sekä tiedonhakuun liittyvistä uusista avauksista ja alan kehityksestä. Osaan tallentaa internetistä löytämäni tiedon eri muodoissa. Osaan käyttää pilvitallennuspalveluita. 

 • Sisällön luominen
  • Peruskielitaito

   Osaan tuottaa yksinkertaista digitaalista sisältöä (esim. tekstiä, taulukoita, kuvia, äänitiedostoja) ainakin yhdessä muodossa käyttäen digitaalisia työkaluja. Osaan tehdä yksinkertaisia muutoksia toisten tuottamaan sisältöön. Tiedän että sisältö saattaa olla tekijänoikeuksin suojattua. Osaan soveltaa ja muokata käyttämieni ohjelmistojen ja sovellusten yksinkertaisia toimintoja ja asetuksia (esim. muuttaa oletusasetuksia). 

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito

   Osaan tuottaa vaativaa digitaalista sisältöä eri muodoissa (esim. tekstiä, taulukoita, kuvia, äänitiedostoja). Osaan käyttää työkaluja tai muokkausohjelmia luodakseni nettisivut tai blogin käyttäen valmiita alustoja (esim. WordPress). Osaan lisätä yksinkertaisia muotoiluja (esim. lisätä alaviitteitä, kaavioita, taulukoita) itseni tai muiden luomaan sisältöön. Tiedän miten tekijänoikeussuojattua sisältöä käytetään oikein (miten tällaiseen sisältöön viitataan ja miten sisältöä voi käyttää). Tunnen yhden ohjelmointikielen perusteet. 

  • Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito

   Osaan tuottaa tai muokata vaativaa multimediasisältöä eri muodoissa käyttäen useita erilaisia järjestelmiä, työkaluja ja käyttöympäristöjä. Osaan luoda nettisivun käyttäen ohjelmointikieltä. Osaan käyttää eri työkalujen vaativia muotoilutoimintoja (esim. sähköpostien yhdistäminen, eri dokumenttimuotojen yhdistäminen, mutkikkaiden kaavojen ja makrojen käyttäminen). Tiedän miten lisenssien ja tekijänoikeuksien kanssa tulee toimia. Osaan käyttää useita ohjelmointikieliä. Tiedän miten suunnitella, luoda ja muokata tietokantoja. 

 • Viestintä
  • Peruskielitaito

   Osaan kommunikoida muiden kanssa matkapuhelimella, käyttäen IP-puhetta (esim. Skype),  sähköpostia tai chattia käyttämällä näiden välineiden perustoimintoja (esim. ääniviestit, tekstiviestit, sähköpostin lähetys ja vastaanotto, viestinvaihto). Osaan yksinkertaisten työkalujen avulla jakaa tiedostoja ja sisältöä. Tiedän osaavani käyttää sähköisiä palveluita (julkiset palvelut, pankki jne). Olen tietoinen sosiaalisiin verkostoihin erikoistuneista sivustoista sekä  sähköisistä työkaluista verkossa tapahtuvaa yhteisöllistä työskentelyä varten. Olen tietoinen siitä, että käyttäessäni  verkkotyökaluja pätevät tietyt viestintäsäännöt (esim. kommentoidessani asioita, jakaessani henkilökohtaisia tietoja jne.). 

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito

   Osaan käyttää useiden viestintätyökalujen edistyneitä toimintoja (esim. käyttää IP-puhetta ja jakaa tiedostoja). Osaan käyttää sähköisiä työkaluja, joita tarvitaan verkon kautta tapahtuvassa yhteisöllisessä työskentelyssä, sekä käsitellä esim. jaettuja dokumentteja tai tiedostoja, jotka joku muu on luonut. Osaan käyttää joitakin nettipalveluiden toimintoja (esim. julkisia palveluita, nettipankkia, internetostoksia). Välitän tai jaan tietoa muiden kanssa netissä (esim. sosiaalisten verkostojen tarjoamilla työkaluilla tai verkkoyhteisöissä). Olen tietoinen verkkoviestinnän säännöistä ja noudatan niitä ("netiketti").

  • Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito

   Käytän aktiivisesti useita viestintätyökaluja verkkoviestinnissäni (sähköposti, chatti, tekstiviesti, pikaviestintä, blogit, mikroblogit, sosiaaliset verkostot). Osaan luoda ja käsitellä sisältöä verkkotyöskentelyä tukevilla työkaluilla (esim. sähköiset kalenterit, projektinhallintajärjestelmät, oikoluku, sähköiset taulukko-ohjelmat). Olen aktiivinen verkossa ja käytän useita nettipalveluita (esim. julkiset palvelut, nettipankki, internetostokset). Osaan käyttää viestintätyökalujen edistyneitä toimintoja (esim. videokokous, tiedostojen jako, sovellusten jako).

 • Ongelmanratkaisu
  • Peruskielitaito

   Osaan löytää apua ja tukea teknisen ongelman ilmetessä tai kun käytän uutta laitetta, ohjelmaa tai sovellusta. Tiedän miten ratkaista tavanomaisia ongelmia (esim. ohjelman sulkeminen, tietokoneen uudelleenkäynnistys, ohjelman uudelleen asentaminen tai päivittäminen, internetyhteyden tarkistaminen). Tiedän että digityökalut saattavat olla avuksi ongelmaa ratkaistaessa. Olen myös tietoinen siitä, että niillä on rajoitteensa. Kun kohtaan teknisen tai ei-teknisen ongelman, osaan käyttää tuntemiani digityökaluja selvittääkseni sen. Tiedän että minun täytyy päivittää digitaalisia taitojani säännöllisesti.

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito

   Osaan ratkaista useimmat yleisemmät ongelmat, jotka ilmenevät digiteknologiaa käytettäessä. Osaan käyttää digiteknologiaa ratkaistakseni ei-teknisiä ongelmia. Osaan valita digityökalun, joka sopii tarpeisiini ja arvioida sen tehokkuutta. Osaan ratkaista teknisiä ongelmia tarkastelemalla ohjelmien ja työkalujen asetuksia ja vaihtoehtoja. Päivitän digitaaliset taitoni säännöllisesti. Olen tietoinen osaamiseni rajoista ja yritän paikata puutteet.

  • Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito

   Osaan ratkoa lähes kaikki ongelmat, jotka tulevat esiin digiteknologiaa käyttäessä. Osaan valita oikean työkalun, laitteen, sovelluksen, ohjelmiston tai palvelun ratkaistakseni ei-teknisen ongelman. Olen selvillä uusien teknologioiden kehityksestä. Ymmärrän miten uudet työkalut toimivat. Päivitän digitaalisia taitojani usein.

 • Turvallisuus
  • Peruskielitaito

   Osaan tehdä ne perustoiminnot, joilla suojaan laitteeni (esim. virustorjunta ja salasanojen käyttö).Tiedän ettei kaikki tieto netissä ole luotettavaa. Tiedän että sähköiset kirjautumistietoni (käyttäjänimi ja salasana) voidaan varastaa. Tiedän että liiallisella digiteknologian käytöllä saattaa olla vaikutuksia terveyteeni. Olen ottanut käyttööni ne perustoimet, joilla voin vähentää laitteideni käyttämää energiamäärää.

  • Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito

   Olen asentanut turvallisuusohjelmistoja niihin laitteisiin joilla käytän internettiä (esim. virusten torjunta, palomuuri). Käytän ja päivitän näitä ohjelmia säännöllisesti. Käytän eri salasanoja eri laitteisiin ja sähköisiin palveluihin ja vaihdan niitä säännöllisesti. Tunnistan nettisivut tai sähköpostiviestit, joita saatetaan käyttää huijaustarkoituksessa. Osaan tunnistaa tietojenkalasteluviestin. Osaan muodostaa digitaalisen identiteettini sekä seurata digitaalista jalanjälkeäni. Ymmärrän digiteknologian käyttöön yhdistetyt terveysriskit (esim. ergonomia, riippuvuusriski). Ymmärrän teknologian myönteiset ja kielteiset vaikutukset ympäristöön.

  • Taitavan kielenkäyttäjän kielitaito

   Tarkistan tasaisin väliajoin laitteideni turvallisuuskokoonpanon ja järjestelmät ja/tai käyttämäni sovellukset. Tiedän miten toimia jos tietokoneessani on virus. Osaan säätää tai muuttaa digilaitteeni palomuuri- ja turvallisuusasetuksia. Tiedän miten sähköposteja tai tiedostoja salataan. Osaan käyttää suodattimia roskaposteihin. Välttääkseni terveysongelmia (fyysisiä ja psyykkisiä) hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa järkevästi. Minulla on tietoihin perustuva asenne digiteknologian vaikutuksista jokapäiväiseen elämään, internetin käyttöön ja ympäristöön.