Spojte sa s Europassom

Národné strediská Europass

V každej krajine (v Európskej únii, Európskom hospodárskom priestore) koordinuje aktivity súvisiace s dokumentmi Europass národné stredisko Europass.

Je miestom prvého kontaktu pre každú osobu alebo organizáciu, ktorá sa chce dozvedieť viac o Europasse a dokumentoch Europass, alebo sa zaujíma o ich použitie.

Čo je nové?

 • Access your personal cloud storage directly from the CV editor

  You can now sign in to your personal storage space directly from the Europass online editor, access your CV from any computer, edit it or store different versions.

  Go to the online editor

 • Discover the Europass data visualisation tool

  Do you want to know how many CVs have been generated online in your country in Spanish language (and much more)?

  Use the new Europass data visualisation tool. Learn more

 • Online editor available in Serbian

  You can now create your CV, cover letter, Language passport or European Skills passport online in Serbian language (Cyrillic and Latin alphabets).