You are here

O Europassu

Kaj je Europass?

Pet dokumentov, s katerimi bodo vaša znanja, spretnosti in kvalifikacije jasno in lahko razumljiva v Evropi:

Dva dokumenta v prostem dostopu:
Tri dokumente, pa izdajo ustanove za izobraževanje in usposabljanje:
  • Europass mobilnost je potrdilo, ki opisuje znanje in spretnosti, pridobljene v drugi evropski državi.
  • Priloga k spričevalu je dokument, ki opisuje znanje in spretnosti imetnikov spričeval poklicnega in strokovnega izobraževanja. Dopolnjuje informacije, ki so podane v uradnem spričevalu, s čimer pripomore k boljši razumljivosti pridobljene izobrazbe, predvsem v tujini.
  • Priloga k diplomi opisuje znanje in spretnosti diplomantov visokošolskih ustanov. Dopolnjuje informacije, ki so podane v uradni diplomski listini, s čimer pripomore k boljši razumljivosti pridobljene izobrazbe, kar je pomembno predvsem v tujini.
- Mreža Nacionalnih centrov Europass

Namen pobude

  • Pomagati državljanom, da učinkovito predstavijo svoja znanja, spretnosti in kvalifikacije in tako lažje najdejo zaposlitev ali nadaljujejo izobraževanje.
  • Pomagati delodajalcem pri razumevanju znanj, spretnosti in kvalifikacij iskalcev zaposlitve.
  • Pomagati izobraževalnim ustanovam pri opredelitvi in predstavitvi vsebine izobraževalnih programov.