You are here

Digitalna kompetenca

 

Prenesite

 • Obdelava informacij
  • Osnovni uporabnik

   S pomočjo iskalnika znam brskati po spletu. zavedam se, da vse informacije na spletu niso vredne zaupanja. Znam naložiti in shraniti datoteke  (na primer besedilo, slike, glasbo, video, spletne strani) in znam najti shranjene vsebine.

  • Samostojni uporabnik

   Za iskanje informacij uporabljam različne iskalnike. Ko iščem informacije, znam uporabiti filtre (npr. samo za slike, samo za videe, samo za zemljevide). Za preverjanje verodostojnosti informacij med seboj primerjam različne vire. Za razvrščanje informacij uporabljam datoteke in mape oziroma imam svojo strategijo shranjevanja informacij. Delam varnostne kopije informacij ali datotek, ki sem jih shranil. 

  • Usposobljeni uporabnik

   Uporabljati znam napredne strategije iskanja (npr. z uporabo simbolov, ki jih dodajam iskanim besedam) za iskanje verodostojnih informacij na internetu. Uporabljam možnosti, ki jih ponuja aplikacija za pregledovanje novosti v živem zaznamku (web-feed) kot npr. RSS) za osveževanje infomacij, ki me zanimajo. Znam oceniti zanesljivost in verodostojnost informacij s pomočjo različnih kriterijev. Poznam naprednejše načine iskanja informacij, shranjevanja in ponovnega pridobivanja. Informacije, ki jih pridobim s spleta, znam shraniti v različnih formatih. Uporabljati znam tudi možnosti shranjevanja v oblaku.

 • Ustvarjanje vsebin
  • Osnovni uporabnik

   Ustvariti znam preproste elektronske vsebine (npr. besedila, tabele, slike, avdio vsebine) v vsaj enem formatu. Znam narediti enostavne spremembe v vsebinah, ki so jih ustvarili drugi. Vem, da je lahko neka spletna vsebina avtorsko zaščitena. Znam nastaviti in spremeniti nekatere enostavne nastavitve programov in aplikacij, ki jih uporabljam (npr. spremeniti osnovne nastavitve).

  • Samostojni uporabnik

   Ustvariti znam zahtevnejše digitalne vsebine v različnih formatih (npr. besedila, tabele, slike, avdio vsebine). Uporabljati znam orodja in urejevalnike za ustvarjanje spletnih strani in s pomočjo tipskih nastavitev ustvariti preprosto spletno stran ali blog (npr. s programom Wordpress). Uporabljati znam enostavne funkcije za urejanje vsebin (npr. vstavljati opombe, grafikone in tabele), tako v vsebinah, ki sem jih ustvaril sam, kot tudi v vsebinah, ki so jih pripravili drugi. Vem, kako naj navajam in uporabim vsebine, ki so avtorsko zaščitene. Poznam osnove vsaj enega programskega jezika.

  • Usposobljeni uporabnik

   Ustvariti znam zahtevnejše multimedijske vsebine v različnih formatih, z različnimi orodji, na različnih digitalnih platformah in v različnih programskih okoljih. Spletno stran znam pripraviti s pomočjo programskega jezika. Uporabljati znam napredne funkcije različnih programov za urejanje (spajanje dokumentov s samodejnim združevanjem podatkov iz dveh ali več datotek, uporaba zahtevnejših formul, makrov). Vem, kako se različni tipi licenc uporabljajo za vsebine, ki sem jih ustvaril in znam tudi avtorsko zaščititi vsebine. Uporabljati znam več programskih jezikov. Znam oblikovati, ustvariti in spreminjati izvorno kodo s pomočjo računalniških programov.

 • Komunikacija
  • Osnovni uporabnik

   S pomočjo komunikacijskih orodij na primer mobilnega telefona, VoIP (npr. Skype), e-pošte in spletnih klepetalnic lahko komuniciram na ravni osnovnega uporabnika (npr. pustim glasovno sporočilo, pošlejm SMS, pošljem in prejmem elektronsko sporočilo, pošljem daljše besedilo). Znam poslati datoteke in spletne  vsebine s pomočjo preprostih operacij. Vem, da je možno nekatere storitve opraviti preko spleta (npr. javne ustanove, banke, bolnice). Vem, da obstajajo spletna socialna omrežja ter orodja, s katerimi lahko dela na spletu več ljudi hkrati. Vem, da veljajo pri uporabi spletnih orodij določena pravila komuniciranja (npr. za komentiranje, objavljanje osebnih informacij). 

  • Samostojni uporabnik

   Uporabljam naprednejše funkcije več orodij za spletno komuniciranje (npr. različne programe za storitev VoIP, več orodij za deljenje vsebin). Znam uporabljati sodelovalna spletna orodja in vanje nalagati svoje datoteke, npr. deliti datoteke, ki jih je ustvaril nekdo drug. Znam uporabljati nekatere od obstoječih spletnih storitev (npr. elektronske storitve javne uprave, spletno banko, spletno nakupovanje). Znam aktivno deliti informacije preko spletnih skupnosti (npr. družabna omrežja, spletne skupnosti). Zavedam se, da obstajajo pravila za spletno komuniciranje in se jih tudi držim (t.i. "spletna etika").

  • Usposobljeni uporabnik

   Redno uporabljam široko paleto orodij za spletno komuniciranje (e-pošta, klepetalnice, SMS, takojšnje sporočanje, blogi, mikro-blogi, družabna omrežja). Znam ustvariti vsebine in uporabljati programe, ki omogočajo souporabo več ljudi hkrati (npr. e-koledar, spletni programi za vodenje projektov, orodja za vnašanje korektur, spletni urejevalniki, ki omogočajo, da dokument ureja več oseb). Redno sodelujem v spletnih omrežjih in pogosto uporabljam spletne storitve (npr. elektronske storitve javne uprave, spletno banko, spletno nakupovanje). Uporabljati znam napredne funkcionalnosti spletnih orodij za komuniciranje (npr. sodelovanje v videokonferenci, skupinsko urejanje spletnih podatkov, souporaba aplikacij).

 • Reševanje problemov
  • Osnovni uporabnik

   Znam ciljano vprašati za pomoč in podporo, če se pojavi tehnična težava ali če imam težave pri uporabi nove naprave, programa ali aplikacije. Poznam nekaj rešitev za odpravo tehničnih težav (na primer zapreti program, ponovno zagnati računalnik, ponovno naložiti/posodobiti program, preveriti, ali ima računalnih povezavo z internetom). Vem, da mi digitalna orodja lahko pomagajo rešiti vrsto nalog, zavedam pa se tudi njihovih omejitev. Ko se srečam bodisi s tehnično ali netehnično težavo, znam ustrezno uporabiti digitalna orodja za iskanje rešitve. Zavedam se, da moram redno posodabljati svoja računalniška znanja.

  • Samostojni uporabnik

   Znam rešiti enostavne probleme, ki se pojavijo ob uporabi digitalne tehnologije. Z uporabo digitalne tehnologije znam rešiti različne težave vprašanja (ki niso tehnične narave). Znam izbrati digitalno orodje, ki ustreza mojim potrebam, in oceniti učinkovitost tega orodja. Tehnične težave znam rešiti tako, da preučim nastavitve in funkcionalnosti programov ali orodij. Redno izpopolnjujem svoja računalniška znanja. Zavedam se pomankljivosti v svojem poznavanju digitalnih tehnologij in jih poskušam odpraviti.

  • Usposobljeni uporabnik

   Samostojno znam rešiti skoraj vse tehnične težave, ki se pojavijo ob uporabi digitalne tehnologije. Znam sprejemati utemeljene odločitve pri izbiri orodja, naprave, programske opreme ali storitve za neko opravilo. Zavedam se razvoja novih tehnologij. Razumem, kako nova orodja delujejo. Redno nadgrajujem svoja računalniška znanja.

 • Varnost
  • Osnovni uporabnik

   Znam izvesti osnovne korake za zaščito svojih naprav (npr. uporaba antivirusnega programa, uporabo gesel). Vem, da informacije, ki so dosegljive na spletu, niso nujno varne. Zavedam se, da mi lahko geslo in uporabniško ime ukradejo. Vem da, podatkov o svojem zasebnem življenju ni varno odkrivati na spletu. Zavedam se, da je pretirana uporaba digitalne tehnologije lahko nevarna za zdravje.

  • Samostojni uporabnik

   Naprave, ki jih uporabljam, znam zaščititi z varnostnimi programi (npr. antivirusni programi, požarni izd). Te programe redno uporabljam in jih posodabljam. Za dostop do opreme, naprav in spletnih storitev uporabljam različna varnostna gesla in jih redno menjam. Prepoznati znam spletna mesta in elektronska sporočila, ki kažejo znake spletne prevare. Prepoznati znam neželeno elektronsko elektronsko pošto. Oblikovati znam svojo spletno identiteto in slediti svojim digitalnim sledem. Poznam tveganja za zdravje, povezana z uporabo digitalne tehnologije (na primer pravilno sedenje, tveganje za odvisnost od interneta). Razumem pozitiven in negativen vpliv digitalne tehnologije na okolje.

  • Usposobljeni uporabnik

   Redno preverjam varnostne nastavitve in sisteme na napravah oziroma aplikacijah, ki jih uporabljam. Vem, kaj je potrebno narediti, če je moj računalnik okužen z virusom. Znam nastaviti oziroma spremeniti nastavitve požarnega zidu in varnostnih sistemov na napravah, ki jih uporabljam. S protokoli za varno komuniciranje znam dodatno varnostno zaščititi e-sporočila in datoteke. Znam namestiti filter za izločanje neželene e-pošte. Zavedam se, kako uporabljati digitalno tehnologijo, da se izognem zdravstvenim težavam (fizičnim in psihičnim). Imam utemeljeno stališče o vplivu tehnologij na vsakodnevno življenje, spletno porabo in okolje.