You are here

За Europass

​Какво е Europass?

Пет документа, които помагат Вашите умения и квалификации да бъдат ясно и лесно разбираеми в Европа:

Два от документите са достъпни за попълване от европейските граждани:
Три от документите се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
  • Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна.
  • Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
  • Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
Мрежа на Националните Europass центрове

Цел на Europass

  • Да помогне на гражданите да представят ефективно своите умения и квалификации, за да намерят работа или възможности за обучение;
  • Да помогне на работодателите да разбират уменията и квалификациите на работната сила;
  • Да помогне на организациите в областта на образованието и обучението да определят и представят съдържанието на учебните планове.