You are here

Национални Europass центрове

Националните Europass центрове съществуват във всяка държава (Европейски съюз и Европейска икономическа зона) и координират всички дейности, свързани с Europass документите. Те са звена за директен контакт от страна на лица и организации, които се интересуват от информация за използване на Europass документите.

Основните дейности са:

  • да координират работата с Europass документите;
  • да промотират Europass и Europass документите;
  • да следят за доброто информиране на центровете за информация и ориентирането относно Europass и Europass документите;
  • да следят за наличието на Europass документите и на хартия;
  • да участват като национален партньор в Европейската мрежа от национални Europass центрове.