You are here

Europass документи

Europass е портфолио от пет документа:

Два документа са достъпни за попълване от европейските граждани:
Три документа се издават от организации в сферата на образованието и обучението:
  • Europass мобилност описва знанията и уменията, придобити в друга европейска страна.
  • Приложение към диплома описва знанията и уменията, придобити от лицата, завършили висше образование. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния документ за образователна степен, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.
  • Приложение към сертификат описва знанията и уменията, придобити от притежателите на сертификати за професионално образование и обучение. Този документ допълва информацията, съдържаща се в официалния сертификат, с което я прави по-лесно разбираема, особено в чужбина.